Renoverings-/Utbyttesystem

Beskrivelse

Vi renoverer våre mekaniske tetninger til en fast pris uavhengig av standen tetningen er i.

Naturligvis renoverer vi også andre fabrikater til en sammenlignbar pris.
Superjects garanti innebærer at hvis en tetning sendes for renovering til oss og vi ikke kan returnere den til er overhalt innen ti arbeidsdager, erstatter vi en ny tetning av samme type til renoveringsprisen med omgående leveranse, maks to dager.

Samtlige av våre tetninger renoveres med orginaldeler, hvilket innebærer funksjons- og produksjonsgaranti.