Mannslokktetninger

Lukepakninger finnes i mengder innenfor alle typer industri. Derfor finnes også mange ulike materialer i denne type tetninger.

Vi har valgt å lagerføre fem ulike materialer for å dekke de aller fleste behov for lukepakninger.
De lukepakninger som finnes å kjøpe av Superject Norge er av høyeste
kvalitet og er i de fleste tilfeller testet sammen med de fleste standard mannlokk.

Spør oss om råd ved tvil